Sunday, January 20, 2019

Autumn Moon Haiku Contest 2018
Filipino translation:


paghulog ng dahon . . .
paghahanap ng paraan
para magpaalam

No comments:

Post a Comment